Raad van Cultuur complimenteert Nationaal Museum van Wereldculturen met nieuwe profilering en koers

“Positief” (over de profilering), “waardering” (over de daadkracht), “toonaangevend” (over de educatie), “veelbelovend” (over nieuwe maatschappelijke rol), “goed voorbeeld” (over de diversiteit), “succesvol” (over de fusie), “gedegen” (over het ondernemerschap), “aansprekend” (over bereik nieuwe doelgroepen) . Dat zijn enkele woorden waarmee de Raad voor Cultuur het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, samen Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, in het advies heeft beoordeeld. De Raad: “NMVW profileert zich als museum over mensen: 'op de verschillen na zijn we hetzelfde'. Zij wil met de tentoonstellingen laten zien hoe culturen met elkaar verweven zijn en hoe betekenis wordt gegeven aan culturele groepen en geschiedenissen. Het museum heeft als missie bezoekers te inspireren tot wereldburgerschap.” Directeur Stijn Schoonderwoerd: “Dit was de eerste keer dat de Raad zich kon uitspreken over de plannen van de drie musea samen. We zijn ontzettend blij dat de Raad onze nieuwe koers zo duidelijk steunt en ons de subsidie toekent die we nodig hebben”.

Uit het Advies van de Raad voor Cultuur-BIS, 19 mei 2016

Museum over mensen
De raad is positief over de profilering van het NMW als museum over mensen. Het stelt mensen centraal en neemt universele emoties als uitgangspunt bij de samenstelling van tentoonstellingen. Vreugde, verdriet, angst en rouw zijn voorbeelden van thema's. Het tentoonstellingsprogramma is gebaseerd op drie programmalijnen: 'Icons of the World', 'The Art of Living' en 'The World Connected'. Denken vanuit deze thema's is naar de mening van de raad aansprekend en tegelijkertijd passend bij de signatuur van het museum.

Om bij te dragen aan maatschappelijke dynamiek en creativiteit heeft het museum het programma 'NextLevel' ontwikkeld. Het wil met dit programma onder meer reflecteren op de spanningen die de culturele dynamiek kan veroorzaken. Naar de mening van de raad hoort maatschappelijke relevantie bij uitstek bij dit museum. Het heeft zich met dergelijke programma's eerder succesvol gemanifesteerd; de raad ziet 'NextLevel' als een goede voortzetting daarvan.

Maatschappelijk koers
De rol die het museum wil innemen in het maatschappelijk debat is veelbelovend. Het museum is de afgelopen jaren succesvol geweest met het programmeren voor een specifiek publiek. De raad is van mening dat het bij het karakter van het NMW past om een voortrekkersrol te vervullen bij het interesseren van een breed publiek. Het museum wil zich de komende tijd meer richten op het bereiken van nieuwe doelgroepen, waaronder de nieuwe Nederlanders. Dit initiatief vindt de raad passend bij het van het karakter van het museum, net als de wijze waarop het culturele diversiteit in de eigen organisatie doorvoert.

Toonaangevend op educatie en wetenschap
Op het gebied van educatie opereert het museum op de drie locaties goed tot uitstekend. Vooral het Tropenmuseum Junior is toonaangevend op educatief vlak. De Raad is eveneens positief over het samenbrengen van wetenschappelijk onderzoek naar wereldwijde materiële cultuur in het Research Center for Material Culture.

Gedegen ondernemerschap
De fusie van Museum Volkenkunde, Tropenmuseum en het Afrika Museum is in korte tijd succesvol gerealiseerd. De raad vindt dat er gedegen beleid wordt gevoerd op ondernemerschap. Door middel van een solide marketingbeleid heeft het museum drie sterke merken in stand weten te houden. Het is erin geslaagd zijn eerst jaar positief af te sluiten. Het is van belang de authenticiteit van de drie locaties te behouden.


Museum over mensen
Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen vormen zij de stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. In de vaste tentoonstelling en regelmatig wisselende exposities worden objecten getoond uit de hele wereld die stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen. Verhalen over universele menselijke thema’s zoals rouwen, vieren, versieren, bidden of vechten. Ze laten zien dat we in deze wereld op de verschillen na hetzelfde zijn: mens.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie, e-mail naar pers@afrikamuseum.nl.
 

Persfoto's: 

Museum over Mensen

Downloaden JPEG (2.18 MB)
AttachmentGrootte
PDF icon Raad voor Cultuur - BIS 2017-2020.pdf2.38 MB