Fusie

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leiden maakte minister Bussemaker van Cultuur de fusie bekend van het Afrika Museum in Berg en Dal, Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en Tropenmuseum in Amsterdam. De drie gaan verder als het Nationaal Museum van Wereldculturen.

De drie huidige publiekslocaties en publieksmerken blijven bestaan. De drie volkenkundige musea werkten al nauw samen. Plannen voor een fusie kwamen in een stroomversnelling door de financiële toezeggingen van minister Bussemaker van Cultuur en minister Ploumen van Buitenlandse handel & Ontwikkelingssamenwerking in de zomer van 2013. Omdat de drie organisaties vanwege stevige overheidsbezuinigingen al in 2012 en 2013 hebben gereorganiseerd, worden geen gedwongen ontslagen verwacht als gevolg van de fusie. De centrale back office van het Nationaal Museum van Wereldculturen komt in Leiden.

Stijn Schoonderwoerd, sinds juni 2012 algemeen directeur van Rijksmuseum Volkenkunde, wordt de directeur/bestuurder van de nieuwe organisatie. De fusie is de voortzetting van de steeds nauwere samenwerking die de volkenkundige musea de afgelopen jaren in de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN) gestalte hebben gegeven. Het digitaal ontsluiten van de volledige volkenkundige collecties en het gezamenlijke aankoopfonds (opgezet met steun van het Mondriaanfonds) zijn hier voorbeelden van.      

   

Krachten bundelen

De drie musea versterken elkaar aanzienlijk op het terrein van publieksbereik, educatie, wetenschappelijk onderzoek, internationale samenwerking en ondernemerschap. Het museum zal een collectie beheren van zo’n 400.000 objecten, die behoort tot de wereldtop. Wat publieksbereik betreft zal het museum behoren tot de top 10 van de Nederlandse musea, met potentie om te groeien. Ook het uitgebreide internationale netwerk zal door de bundeling van krachten alleen maar versterkt worden. De wetenschappelijke activiteiten worden gebundeld in een nieuw op te richten Research Center for Material Culture, dat eveneens in Leiden wordt gehuisvest.

Missie

De missie van het nieuwe museum is onverminderd actueel: bijdragen tot een open blik op de wereld. De komende jaren zal daartoe in samenwerking met het publiek, culturele, maatschappelijke- en commerciële partners gewerkt worden aan spraakmakende en aansprekende tentoonstellingen, educatieve programma’s, wetenschappelijk onderzoek en publieksprogramma’s.