Traditionele en hedendaagse kunst

Het Afrika Museum heeft zowel traditionele als hedendaagse kunst, samen in een museum. Deze collectie is zowel oud als nieuw en biedt een nieuwe kijk op Afrika.

Traditionele kunst

De oorspronkelijke collectie van het museum is bijeengebracht door de in Afrika werkzame missionarissen met de  bedoeling een beeld te geven van het leven in de missiegebieden. Naast deze collectie heeft het Afrika Museum ook een eigen collectie bestaande uit aangekochte of geschonken voorwerpen.


Hedendaagse kunst

Afrikaanse culturen zijn dynamische culturen die voortdurend veranderen, ook op het gebied van visuele kunsten. Het Afrika Museum volgt deze ontwikkelingen op de voet en koopt in toenemende mate ook werk van hedendaagse Afrikaanse kunstenaars en kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora aan.