Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde openen Research Center for Material Culture

Een jaar na hun fusie openen het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde op donderdag 21 mei het Research Center for Material Culture (RCMC). Een instituut voor collectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek van internationaal topniveau. De onderzoekstaak van de drie gefuseerde musea naar materiële cultuur worden hiermee ondergebracht in één gezamenlijk kenniscentrum. 


“Het RCMC is een uniek internationaal onderzoeksinstituut dat de beste onderzoekers uit een nationaal en internationaal netwerk samenbrengt en aan onze drie musea verbindt. Tegelijkertijd maken we onderzoek toegankelijk door ook een publieksprogramma te ontwikkelen dat de andere activiteiten van onze musea aanvult” aldus Stijn Schoonderwoerd, directeur van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde.

Het RCMC is gevestigd in een van de historische gebouwen op het museumterrein van Museum Volkenkunde aan de Steenstraat 1 te Leiden.

Academic program

Het RCMC biedt als dynamisch kenniscentrum uiteenlopende programma’s voor verschillende doelgroepen. Het academic program is gericht op nationale eninternationale wetenschappers, conservatoren, collectiebeheerders en kunstenaars. Binnen dit programma ligt de focus op zowel onderzoek naar de collecties van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, die nu zijn samengebracht tot een collectie, als op de bredere thema’s die relevant zijn in het werk van de drie musea. Belangrijke thema’s zijn: Collections Histories, Ethics and Responsibility; Materiality in an Interconnected World; Rethinking (Re)presentation; Alternative Histories en Digitality.

Public program

Het public program biedt een podium voor publieke discussies en is gericht op academici, studenten en specifiek geïnteresseerden. Met seminars, conferenties, expert meetings, collectie studiedagen en publieke discussies en debatten beoogt het RCMC onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken en aan te sluiten bij maatschappelijke thema’s. Het RCMC nodigt bovendien kunstenaars, dichters, schrijvers en performers uit om nieuwe betekenissen aan de collectie bestaande uit ruim 367.000 objecten en 1.000.000 foto´s te geven.

Bibliotheek

In het RCMC aan de Steenstraat 1 te Leiden is ook een van Nederlands beste bibliotheken op het gebied van materiële wereldcultuur gevestigd. Deze is toegankelijk voor iedereen die onderzoek wil doen naar materiële cultuur. De bibliotheek biedt hiervoor een collectie die bestaat uit bijna 60.000 boeken, meer dan 1.000 tijdschriftenseries, pamfletten en kaarten en is van dinsdag tot vrijdag geopend tussen 12.00 tot 16.00 uur.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kun u contact opnemen met Nikki Dijkshoorn: T. 088 0042 800 E. rcmc@wereldculturen.nl.

Persfoto's: 

Research Center for Material Culture

Downloaden JPEG (1.92 MB)